Vải Solar Heat

Vải Solar Heat

Đây là một trong những thành công của chúng tôi trong quá trình phát triển vải , Vải Solar Heat đang là một trong những loại vải bán chạy nhất của chúng tôi ở thời điểm hiện tại, mõi tháng chúng tôi sản xuất khoảng 500.000 yard vải .

Những item có Solar Heat :

– SV105-1HEATP

– YV61HEAT

– YV20HEAT

– SV101HEAT

 

Leave a Comment