Liên hệ

Địa chỉ: đường Trần Phú , Khu CN Nhơn Trạch 2 , xã Hiệp Phước , huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: +84 2513 560 561

Email: sales@syvina.com

Website:www.syvina.com